Honza v křesle hejtmana aneb komunální politika není žádná nuda

Honzovi není komunální politika úplně cizí. Už čtvrtým rokem se věnuje studiu veřejné správy a regionálního rozvoje na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a zapojil se do řady úspěšných projektů. Přesto si nikdy pořádně nevěřil. Když ale uviděl nabídku stínování hejtmana zlínského kraje Radima Holiše, rozhodl se chopit šance a následovat chuť čelit nové výzvě. A vyšlo to!

Honza se stal stínem hejtmana v pravém slova smyslu a po dobu jednoho týdne i přirozenou součástí týmu. Jeho diář s pracovním programem doslova praskal ve švech. Co vše musí hejtman umět, vědět a vyjednat? Kam všude se náš stážista dostal? Honza vám dokáže, že politika na regionální úrovni není žádná nuda a že je v ní místo i pro mladé.

 

Přečtěte si jeho blog 👇🏼

 _______________________________________________________

Proč ses rozhodl zapojit se do projektu PročByNe? a vybral sis právě stínovaní hejtmana Zlínského kraje?

O dění ve veřejném prostoru, a především v oblasti veřejné správy se zajímám dlouhodobě. Jakožto student oboru zaměřeného na veřejnou správu a regionální rozvoj mi to přijde jako samozřejmé. Dění na regionální úrovni ovlivňuje náš každodenní život, a proto se snažím být v obrazu a informován o tom, jakým způsobem je náš kraj veden. Nabídka stínovat právě hejtmana zněla velmi lákavě, jelikož by mi to mohlo přinést nový pohled na věc. Měl jsem chuť poznávat a zkoušet nové věci, ale také čelit novým výzvám. Důležitou roli ovšem hrála i podpora mého zapojení se do projektu ze strany vyučujících na mé domovské fakultě.

 

Co jsi na stáži dělal? Jak stáž probíhala?

Po dobu jednoho týdne jsem doprovázel pana hejtmana na téměř všechny jeho schůzky a jednání, ale také například na výjezdech po kraji. Měl jsem možnost zažít velmi pestrý program. Hned v pondělí ráno jsem se seznámil s tiskovou mluvčí krajského úřadu Zlínského kraje Soňou Ličkovou, která v rámci své práce v podstatě kopíruje program hejtmana, a tudíž byla takovým mým „průvodcem“ v rámci celého týdne (za což jí patří velké DÍKY!). Následovalo rychlé seznámení s panem hejtmanem a už jsme vyrazili na zasedání Rady Zlínského kraje. Tato jednání jsou neveřejná, jednalo se tedy o jedinečnou příležitost, které by se mi jen tak nedostalo. Odpoledne jsem měl možnost seznámit se jednotlivě s pracovníky a agendou v rámci Odboru Kanceláře hejtmana.

Druhý den jsem naskočil rovnou do „rozjetého vlaku“ – nejdříve na poradu hejtmana s pracovníky Oddělení komunikace a vnějších vztahů, kde se řešila strategie pro komunikaci úřadu a hejtmana navenek, tj. k občanům a široké veřejnosti. Poté jsme se rychlým krokem přesunuli na konferenci na téma „Zachraňme strojírenství ve Zlínském kraji“ se zástupci odborných středních škol a firem z našeho kraje. V rámci živé diskuse se otevírala témata týkající se demografického vývoje v kraji, a především odlivu mladých lidí či jejich odklonu od oborů, jakými je například strojírenství. Stihli jsme také milou schůzku s organizátorkami Fashion Event Dotek, který pořádá Fakulta marketingových komunikací UTB.

Další den byl ve znamení porady hejtmana a paní ředitelky Krajského úřadu s vedoucími pracovníky jednotlivých odborů a schůzování až do pozdního odpoledne, např. se zástupci Univerzity Tomáše Bati týkající se strategické spolupráce kraje a univerzity na rozvojových projektech.

S hejtmanem Zlínského kraje Radimem Holišem

Zúčastnil ses nějakých akcí i mimo krajský úřad?

Ano, celý čtvrtek se odehrával v terénu. Hned ráno jsme se vydali do Uherského Brodu, a to na Střední školu – Centrum odborné přípravy technické. Zde byli panu hejtmanovi slavnostně představeny nově nakoupené stroje podpořené z rozpočtu Zlínského kraje. Pak krátký návrat do budovy 21, kde už na pana hejtmana čekali reportéři ze CNN Prima News, oběd a hurá na další výjezd. Vydali jsme se na samý okraj, kde hraničí Zlínský s Moravskoslezským krajem. Konkrétně se jednalo o Pustevny a slavnostní otevření nového návštěvnického centra. Kromě slavnostního přestřižení pásky stihl pan hejtman také několik rozhovorů s ostatními hosty, kterými byli např. náměstek ministra pro místní rozvoj, hejtman Moravskoslezského kraje či starostové okolních obcí. Cestou z Pusteven mě vezl sám pan hejtman a díky jeho otevřenosti jsem měl možnost položit mu řadu místy i osobních otázek ohledně jeho působení ve veřejných funkcích. Ještě nás čekala jedna večerní zastávka na společenském setkání v Krajské nemocnici Tomáše Bati.

  

Z fotografií i vyprávění jde vidět, že jsi do týmu pana hejtmana zapadl, jako bys tam patřil už delší dobu 😊. Jaký byl poslední den stáže a loučení s kolegy?

Poslední den byl opět velmi nabitý. Ráno jsme před prvními schůzkami stihli ještě krátké marketingové okénko, kde jsme nafotili pár společných fotek a střihli jsme si i nějaké to video. Následovala schůzka s filmaři, kteří plánují natáčet film na řadě ikonických míst Zlínského kraje.

Hned poté už nás navštívila patronka projektu PročByNe? paní europoslankyně Martina Dlabajová. Společně s ní a s panem hejtmanem jsme v jeho kanceláři probrali naše společné zážitky z celého týdne. Zhodnotili jsme průběh stáže a měl jsem také možnost si s paní europoslankyní popovídat o dalších tématech, jakými bylo například aktivní zapojování mladé generace do veřejného života. Při obědě jsem ještě dostal nabídku, zda bych se nechtěl ještě krátce podívat do slavného Baťova výtahu s kanceláří. To jsem samozřejmě nemohl odmítnout! Po jízdě v této unikátní kanceláři se skvělým historickým výkladem „kolegy“ Honzy už následovalo loučení se s pracovníky úřadu, kteří mě celý týden tak skvěle hostili ve svém pracovním prostředí. Cestou domů jsme se ještě s panem hejtmanem zastavili v Tlumačově, a to u prvního narozeného dítěte ve Zlínském kraji.

Patronka PročByNe? europoslankyně Martina Dlabajová se stážistou v kanceláři hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše

Jak bys popsal stáž 2 slovy?

Pestrý zážitek!

  

A jaký byl ten největší?

Za největší zážitky jednoznačně považuji každý jednotlivý soukromý rozhovor, který jsem měl možnost s panem hejtmanem vést. O veřejné dění se sice velmi zajímám, ale člověk nemá každý den příležitost, zeptat se na citlivé otázky takto významných politiků 😉.

  

Co tě stáž naučila?

Stáž mě jistě naučila, že vykonávání funkce ve vedení kraje je velmi pestré a rozmanité. Člověk musí mít velký přehled o široké škále témat a musí být velmi pohotový, ale zároveň rozvážný, jelikož za ním vždy stojí sbor volených zástupců (radních a zastupitelů), se kterými musí být veškerá směrodatná rozhodnutí v souladu.

  

Co ze stáže využiješ ve svém dalším studiu nebo ve své budoucí profesi?

Právě zmiňovaná rozmanitost a pestrost v rámci fungování krajského úřadu mi potvrzuje, že je to oblast, kterou má smysl poznávat a studovat do hloubky. Domnívám se, že náš veřejný sektor čekají do budoucna velké celospolečenské výzvy, které budou potřebovat lidi, kteří jsou odhodlaní přiložit ruku k dílu při správě věcí veřejných. Vidím smysl v tom, abychom se i my, jakožto mladá generace, zapojovali do veřejného dění a podíleli se na rozvoji obcí a krajů, ve kterých žijeme. Z toho důvodu pro mě bylo dozajista užitečné nahlédnout, jak taková práce ve vedení krajského úřadu vypadá. Měl jsem příležitost se kromě pana hejtmana seznámit a dozvědět se i o práci lidí kolem něj. Lidí, kteří jsou pro chod celého úřadu nepostradatelní a bez kterých by to prostě nešlo. I tito lidé mi budou inspirací do mého dalšího studia i profesní kariéry.

  

Jak budeš na tuto zkušenost vzpomínat?

Pouze v tom nejlepším!! Týden sice utekl jako voda, ale byla to vskutku obohacující zkušenost, která se bude v mých vzpomínkách ještě dlouho vyjímat (a dozajista také v mém CV 😊).

  

A co bys doporučil ostatním, kteří přemýšlejí, že by se také přihlásili na nějakou stáž PročByNe?

Doporučuji každému mladému člověku, aby se toho rozhodně nebál! Příležitosti, jaké stáže v rámci projektu PročByNe? nabízejí, jsou naprosto unikátní, a proto stojí za to takovéto šance využít. Sám jsem dříve byl spíše velmi uzavřený a z nových výzev měl obavy. Poslední roky se ale snažím využít každé příležitosti zkusit něco nového. Skvělým příkladem je i mé odhodlání přihlásit se do tohoto projektu. A když jsem se odhodlal já a vyšlo to, tak to zvládne úplně každý! 😊

S hejtmanem Zlínského kraje Radimem Holišem

Podívejte se na videoreportáž ze stáže 🎦:

https://itvs24.cz/zlin/hejtmanstvi-se-poprve-zapojilo-do-projektu-procbyne

Přihlas se na stáž i ty! Sleduj naši nabídku stáží nebo si napiš o tu vlastní vysněnou do Sběrny přání. 👍🏻